Σχέδιο απόφασης για ψήφιση

Δείτε εδώ το κείμενο που μπαίνει για συζήτηση στις γενικές συνελεύσεις
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ