ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Δημήτρης Κολοκάθης

Αντιπρόεδρος, Βασίλης Γρετσίστας

Γραμματέας: Δημήτρης Γιαννάτος

Ταμίας: Αλέξανδρος Τάντος

Μέλη: Γιώτα Παναγοπούλου, Τάνια Καναβού, Ρέα Ανδρεαδάκη, Λεμονιά Φακάρου, Παναγιώτης Γκίνης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 Ρέμος Αρμάος με αναπληρωματικό μέλος τον Ηλία Παρασκευόπουλο.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θανάσης Τζιούμπας, Θόδωρος Γαλιγαλίδης και Γιώργος Παπαϊωάννου.

Αντιπρόσωπος στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας: Βασίλης Γρετσίστας.