Ομαδικο Ασφαλιστηριο

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ο Σύλλογος Εργαζομένων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 14ης Μαρτίου 2018, αποφάσισε την ανανέωση του Συμβολαίου Υγείας με την Interamerican για ένα έτος από την 1η Απριλίου 2018.

Οι όροι της ανανέωσης είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης με την εταιρεία, στη βάση των απολογιστικών στοιχείων από τη χρήση του συμβολαίου για την πρώτη χρονιά και δυστυχώς επιβάλει κάποιες τροποποιήσεις στις παροχές με δεδομένα τα πολύ άσχημα αποτελέσματα.

Η διαπραγμάτευση του Συλλόγου κινήθηκε με γνώμονα να μην αυξηθεί το ασφάλιστρο και να μην τεθούν ποσά απαλλαγής για τις αποζημιώσεις όπως μας είχε αρχικά προταθεί.

Για μια πλήρη γνώση της κατάστασης παραθέτουμε τον πίνακα αποζημιώσεων (έως 26/1/2018)

ΑΠΟ: 01/03/2017ΕΩΣ: 26/01/2018
ΠΑΡΟΧΗ                        ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣΣΥΝΤ.ΑΠΟΖ.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ8.781,1110.000,00113%
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ2.427,500,000%
Μ.Ο.Α./M.M.A. ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ2.424,710,000%
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                      13.633,3210.000,0073%
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑKA58.878,6742.396,3872%
ΕΞΟΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

1.923,65404,0621%
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ68.287,65
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                      60.802,32111.088,09183%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                      74.435,64121.088,09163%

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, οι αποζημιώσεις ανέρχονται στο 163% των ασφαλίστρων, γεγονός που σημαίνει πως το συμβόλαιο βρίσκεται στο «βαθύ κόκκινο».

Κύριο πρόβλημα προκύπτει από τη χρήση των παροχών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, δηλαδή των ιατρικών επισκέψεων, των εξετάσεων και των φαρμάκων. Ιδιαίτερα για τις εξετάσεις και τα φάρμακα, παρατηρήθηκε πολύ μεγάλη χρήση εκτός συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ.

Με δεδομένο από την πλευρά του Συλλόγου την διατήρηση του ασφαλίστρου στο ίδιο επίπεδο και την απόρριψη επιβολής απαλλασσόμενου ποσού στη νοσοκομειακή περίθαλψη αφενός και την ανάγκη για εξορθολογισμό της χρήσης του συμβολαίου αφετέρου, συμφωνήσαμε στην ανανέωση με τις αναγκαίες τροποποιήσεις που διαφυλάσσουν και τα δύο.

Στα δύο αρχεία που ακολουθούν μπορείτε να ενημερωθείτε για τους νέους όρους του συμβολαίου.

Η επικοινωνία με τον υπεύθυνο ασφαλιστή για το συμβόλαιο κ. Γιώργο Βενέτη θα πραγματοποιείται στη νέα έδρα του:

Λεωφόρος Κηφισίας 16 & Χαλεπά1, ΤΚ 15125, Μαρούσι.

Τηλέφωνο: +30 211 10 75 404, Κιν: +30 697 44 56 103, Φαξ: +30 211 10 75 439

Αθήνα 15 Απριλίου 2018

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ