Ο σύλλογος εργαζομένων για το ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας

Στο κείμενο που ακολουθεί, μπορείτε να ενημερωθείτε για τη θέση του συλλόγου εργαζομένων σχετικά με το ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας   ομαδική ασφάλιση