Πρόταση για συζήτηση απο μέλος του συλλόγου

Διαβάστε το κείμενο της πρότασης απο μέλος του συλλόγου, για ενδεχόμενες κινητοποιήσεις  Πρόταση