Προβλήματα στην Ομαδική Ασφάλιση

Με αφορμή προβλήματα που προέκυψαν σε δικαιούχους του ομαδικού ασφαλιστηρίου, το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων απέστειλε επιστολή στον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ Eπιστολη