Συντονιστικό Εργαζομένων & Απολυμένων / Ψυχικής Υγείας – Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων.