ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Συνάδελφοι,

το περασμένο Σάββατο δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνέλευση του παραρτήματος Αθήνας λόγω έλλειψης απαρτίας. Ωστόσο, έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των συναδέλφων που προσήλθαν της οποίας τα βασικά σημεία / προβληματισμοί, όπως τα αντιληφθήκαμε, ήταν τα ακόλουθα:

Κύριο ερώτημα ήταν το κατά πόσο και σε ποια κατεύθυνση μπορεί να γίνει αποτελεσματικός και μαζικός ο Σύλλογος Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ.

Μίλησαν  σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι και δυο τάσεις φάνηκε να σχηματοποιούνται και συζητήθηκαν:

η πρώτη: πρέπει να λύσουμε πρώτα το ιδεολογικό ζήτημα της θύελλας που μας πλήττει και έπειτα αυτό να οδηγήσει σε ανάλογες και αντίστοιχες δράσεις και τρόπους, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να ορίσουμε την υφή της κρίσης. Πρόκειται για μια κρίση χρέους ή ότι άλλο ή για μια συνολική κρίση του καπιταλισμού. Είναι σημαντικός σ’ αυτό το πλαίσιο ο ιδεολογικός προσανατολισμός κι έτσι παίρνουν αντίστοιχη κατεύθυνση οι δράσεις που προγραμματίζονται.

Η δεύτερη: βασικό και σημαντικό σημείο το εσωτερικό περιβάλλον, ως τόπος διεκδικήσεων και αλλαγών, ώστε να υπάρχει προστασία σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον. Η άποψη αυτή δεν διαφωνεί με την σημασία του εξωτερικού περιβάλλοντος ή με τις διεκδικήσεις σε ευρύτερο πλαίσιο. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση από αυτήν την πλευρά στην δυνατότητα προγραμματισμού ολομέλειας προσωπικού ώστε να συζητηθούν ανοιχτά όλα τα θέματα που αφορούν το προσωπικό.

Αναφέρθηκαν και άλλα θέματα όπως η ανάπτυξη της ενότητας, η κατάσταση που επικρατεί στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, πως οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται όσα γίνονται γύρω μας.

Από την πλευρά του ΔΣ τέθηκαν υπόψη αναφορές και ενέργειές του, σε σχέση με το ιδεολογικό, αλλά ιδιαίτερα με το πολιτικό πλαίσιο που ορίζουμε, αλλά και για παρεμβάσεις σε θέματα κακής εφαρμογής του κανονισμού εργασίας, διαδικασιών, αυθαιρεσίας κλπ., καθώς και η σημαντικότητα της ΣΣΕ, ενός θέματος που για πολλούς μοιάζει ασήμαντο – κακώς κατά την γνώμη μας – μιας και είναι ορατός ο κίνδυνος της εφαρμογής ατομικών συμβάσεων εάν δεν υπογράψουμε νέα. Το θέμα της δυνατότητας ολομέλειας προσωπικού συζητήθηκε και έγινε αναφορά στις μέχρι τώρα κινήσεις. Περισσότερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης και στην ενσωμάτωση των διαφορετικών απόψεων.

Είναι ξεκάθαρο ότι τα παραπάνω δεν αποτελούν αποφάσεις ΓΣ του Συλλόγου και μόνο ενημερωτικά αναφέρονται.

Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων καλεί σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση Παραρτήματος Αθήνας την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012 στις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ στις 18:00.

Η παρουσία όλων είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί συνέχεια της μαζικής παρουσίας μας στις χθεσινές κινητοποιήσεις.

Ακολουθεί ενημερωτικό κείμενο που διανεμήθηκε στην συνάντηση του Σαββάτου:

Στην τελευταία συνάντηση του Προεδρείου και ενός μέλους του ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ με τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ στην Αθήνα στις 24/7/2012, συνάντηση που ζήτησε ο Διευθυντής από τον Πρόεδρο του ΔΣ, τέθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1. Απάντηση στην επιστολή του ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ για τις περικοπές στους μισθούς των συναδέλφων μερικής απασχόλησης

Η άποψη του Διευθυντή είναι ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι συνάδελφοι μερικής απασχόλησης στην κατηγορία χαμηλόμισθων (κάτω από 1350 Ευρώ μικτά) παρά μόνο στην περίπτωση που ο μισθός τους με αναγωγή στις 40 ώρες βρίσκεται κάτω από την κόκκινη γραμμή.

2. Απάντηση στην ανακοίνωση του ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ σχετικά με την ανάγκη για επίσημη και έγκυρη ενημέρωση του προσωπικού του ΚΕΘΕΑ με διαδικασίες που θα επιλεγούν από τη Δ/νση

Ο Διευθυντής μας είπε ότι δεν έχει αντίρρηση (εφόσον κληθεί) να προσέλθει στις τέσσερις Γενικές Συνελεύσεις που θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ τον Σεπτέμβριο αλλά δεν βλέπει άλλον τρόπο ενημέρωσης του προσωπικού στην παρούσα φάση. Το υποστήριξε λέγοντας ότι ο Σύλλογος είναι θεσμικό όργανο και άρα είναι ένα πεδίο όπου μπορεί να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Επέμεινε στο ότι ο πιο σωστός τρόπος για να ενημερώνεται το προσωπικό είναι μέσα από διαδικασίες του ΚΕΘΕΑ (Συμβούλιο Υπευθύνων, ΣΠΟΚ).

3. Ενημέρωση για τα όσα διαδραματίστηκαν στα τελευταία Συμβούλια Υπευθύνων αλλά και για την γενικότερη κατάσταση (συγχωνεύσεις, ενιαίο μισθολόγιο κλπ.)

Επρόκειτο να σταλεί ενημερωτικό σημείωμα για τα όσα συζητήθηκαν στο τελευταίο Συμβούλιο Υπευθύνων σε όλο το προσωπικό – το σημείωμα εστάλη. Το σημείο στο οποίο επικεντρώθηκε η διαφωνία ήταν – πάντα σύμφωνα με όσα μας είπε – η άμεση απόδοση του ποσού που δικαιούται ο καθένας από την Αγροτική Ασφαλιστική. Η πάγια θέση του είναι ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν στην φιλοσοφία του Συμβολαίου και ως εκ τούτου δεν συζητά αυτήν την εκδοχή θεωρώντας ότι θα δημιουργήσει μεγάλους κλυδωνισμούς από το εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό.

Στην παρούσα φάση δεν θεωρεί ότι το ΚΕΘΕΑ βρίσκεται εντός σχεδίων συγχωνεύσεων αλλά δεν το αποκλείει για το μέλλον όπως δεν αποκλείει την πιθανότητα υπαγωγής όλων των Οργανισμών στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου μεσοπρόθεσμα.

Η στάση του Προεδρείου του ΔΣ

Από την πλευρά μας εκφράστηκαν επιφυλάξεις για το κατά πόσο είναι λειτουργική η διαδικασία ενημέρωσης του προσωπικού για όσα συμβαίνουν μέσα από Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου Εργαζομένων. Το πνεύμα της δικής μας πρότασης αφορούσε στην υλοποίηση μιας ολομέλειας προσωπικού ή κάποιας διαδικασίας που ο Διευθυντής θα επέλεγε αλλά όχι υποκατάσταση μέσω δικών μας διαδικασιών.

Έγινε σαφές ότι κατά την δική μας άποψη η κόκκινη γραμμή των 1350 Ευρώ τέθηκε ως απόλυτος αριθμός και αυτό επειδή με τις συνεχόμενες περικοπές το εισόδημα όλων έχει μειωθεί τραγικά και το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει ο Οργανισμός ήταν να προστατεύσει τα κατώτερα εισοδήματα. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι επιβάλλεται να προστατευθεί το εισόδημα των συναδέλφων μερικής απασχόλησης, πέρα και έξω από οποιαδήποτε αναγωγή.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε θεμελιώδη την ανάγκη ενημέρωσης του Προσωπικού για την συγκυρία που διανύουμε. Στο πνεύμα αυτό κάθε κίνηση συναδέλφων, που ζητούν διαδικασίες ενημέρωσης και εκφράζουν πρωτοβουλία στην κατεύθυνση αυτή, συμβάλλει στον ενεργό ενδιαφέρον τόσο για τις εργασιακές συνθήκες, όσο και για το μέλλον του Οργανισμού και αυτό είναι το θετικό που πρέπει να κρατήσουμε. Το ΚΕΘΕΑ, ως Οργανισμός, αλλά και ο Σύλλογος Εργαζομένων, διαθέτουν τις διαδικασίες εκείνες στις οποίες μπορεί να εκφραστεί αυτή η ανάγκη πληροφόρησης και νέων προοπτικών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ενότητα και την συνοχή του προσωπικού στην δύσκολη αυτή συγκυρία.

Ολοκληρώνοντας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, πως πραγματοποιήθηκε άτυπη συνάντηση συντονισμού ανάμεσα στα Σωματεία εργαζομένων: ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, με στόχο την ανάλυση της κατάστασης που προδιαγράφεται και τον συντονισμό δράσεων και πρωτοβουλιών, στο προσεχές διάστημα, σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρος της απεξάρτησης και της ψυχικής υγείας, γενικότερα.

Ο Πρόεδρος                                                                                          Ο Γραμματέας

 Θανάσης Τζιούμπας                                                                       Τάκης Χαλδαίος

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.