Το προφίλ του νεοάστεγου στην Ελλάδα του 2012

Άστεγοι στην Ελλάδα του 2012 «Το πρόσωπο» της νέας γενιάς αστέγων, δηλαδή των ανθρώπων που έως πρότινος είχαν ένα καλό-επαρκές βιοτικό επίπεδο και τώρα είναι χωρίς στέγη, αποκαλύπτει έρευνα που διενεργήθηκε από τη ΜΚΟ στήριξης των αστέγων «ΚΛΙΜΑΚΑ», από τον Σεπτέμβριο του 2011 έως τον Φεβρουάριο του 2012, στην περιοχή της Αθήνας. Σε ποσοστό περίπου 80%Συνεχίστε να διαβάζετε «Το προφίλ του νεοάστεγου στην Ελλάδα του 2012».