Δουλεμπορικές εταιρείες-Ιδιωτικοί ΟΑΕΔ με κρατικό χρήμα

Δουλεμπορικές εταιρείες

Εδω και 12 χρόνια οι εξουσιαστές φέρανε τη νέα μορφή απασχόλησης μέσω δουλεμπορικών εταιρειών που ονομάστηκαν “Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης”. Το αρχικά προωθημένο σκεπτικό πίσω από την προώθησή τους ήταν η παροχή προσωρινής απασχόλησης και ενοικίασης εργαζομένων σε άλλες εταιρείες για μικρό χρονικό διάστημα. Από τότε έγιναν πολλά, οι δουλεμπορικές εταιρείες έφτασαν να γίνουν στρατηγικοί εταίροι του κράτους και να διεκδικούν κεφάλαια από το ΕΣΠΑ !

__1_~1

Παραθέτουμε κάποιες από τις πάμπολλες πληροφορίες και δημοσιεύματα για αυτούς τους μαφιόζους του μεροκάματου. Οι τονισμοί είναι δικοί μας. Στις επικεφαλίδες έχουν ενσωματωθεί τα λινκ με τις αντίστοιχες ιστοσελίδες

Θα ψάχνουν εργοδότες για να διοχετεύουν τους ανέργους, ενώ μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ως «υποδοχείς» αιτημάτων από επιχειρήσεις

Ανοίγει το έργο της κατάρτισης ανέργων, καθώς και ο πακτωλός δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ και τα άλλα προγράμματα, που σήμερα διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ, προς τις εταιρείες «ενοικιάσεως» εργαζομένων (Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης).

  Τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων που διαχειρίζεται σήμερα ο ΟΑΕΔ «ανοίγουν τα φτερά τους» και σε δεκάδες ιδιωτικούς ΟΑΕΔ που αναμένεται να δημιουργηθούν Η απόφαση της κυβέρνησης για τη διεύρυνση των προγραμμάτων αυτών θα έχει ως άμεση συνέπεια τη δημιουργία δεκάδων ιδιωτικών ΟΑΕΔ, καθώς, πέρα από την κατάρτιση, θα παρέχεται το δικαίωμα στις εταιρείες αυτές να αναζητούν οι ίδιες θέσεις εργασίας, ενώ μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ως «υποδοχείς» αιτημάτων από επιχειρήσεις.

Οπως στην Ευρώπη

Ειδικότερα, με το αιτιολογικό ότι το έργο της κατάρτισης μπορεί να ασκείται και από τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης, όπως γίνεται και σε άλλα κράτη της Ε.Ε., αλλά και της μείωσης του όγκου δουλειάς του ΟΑΕΔ, το υπουργείο Εργασίας προχώρησε χθες σε διεύρυνση του πλαισίου δραστηριότητας των εταιρειών αυτών, δημιουργώντας αυστηρότερα ωστόσο κριτήρια για τη δημιουργία τέτοιων εταιρειών. Ενα από τα κριτήρια αυτά είναι η κατάθεση δύο ανοιχτών εγγυητικών επιστολών τραπεζών ύψους 60.000 ευρώ, από τις οποίες θα καλύπτεται μέρος της ασφάλισης και των μισθών «νοικιασμένων» εργαζομένων σε περιπτώσεις έκπτωσης κάποιας εταιρείας.

Σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού Εργασίας, Νίκου Παναγιωτακόπουλου, που εστάλη για δημοσίευση στο ΦΕΚ:

1. Οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή εργασίας από μισθωτούς της σε άλλον εργοδότη (έμμεσο εργοδότη) με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης.

2. Η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να ασκεί και τις ακόλουθες δραστηριότητες:

* Μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεων εργασίας, για την άσκηση της οποίας η επιχείρηση πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αναγγελία έναρξης.

* Αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού εφ’ όσον η επιχείρηση αυτή πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις.

*Συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό.

3. Το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την αναγγελία έναρξης της ως άνω δραστηριότητας πρέπει να είναι Ελληνας υπήκοος ή υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε., να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους και για άλλα αδικήματα.

4. Ο έμμεσος εργοδότης έχει την υποχρέωση να καταθέτει αναλυτικά προγράμματα ωρών εργασίας στην αρμόδια Επιθεώρηση και για τους προσωρινά απασχολούμενους σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται σταθερό ωράριο εργασίας.

5. Οι συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης συνάπτονται εγγράφως από την εταιρεία σε τρία αντίτυπα και υπογράφονται από τους συμβαλλόμενους, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και εργαζόμενο. Το ένα αντίτυπο της σύμβασης παραδίδεται στον εργαζόμενο, το άλλο παραμένει στην ΕΠΑ και το τρίτο παραδίδεται στον έμμεσο εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται να το τηρεί στο χώρο εργασίας.

6. Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου κάθε έτους οι ΕΠΑ έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Απασχόλησης του υπουργείου Εργασίας έκθεση δραστηριοτήτων στην οποία, μεταξύ των άλλων, θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία του απασχοληθέντος, η χρονική περίοδος απασχόλησής του τόσο στην ίδια όσο και στον έμμεσο εργοδότη, η ειδικότητά του κ.ά.

7. Κάθε επιχείρηση, προκειμένου να ασκήσει τη δραστηριότητα της προσωρινής απασχόλησης, υποχρεούται να καταθέσει δύο εγγυητικές επιστολές τράπεζας. Οι εγγυητικές επιστολές, ύψους 60.000 ευρώ, δίδονται ως εγγύηση για τη διασφάλιση των αποδοχών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης και πρέπει να έχουν απεριόριστη ισχύ. Η δεύτερη δίδεται ως εγγύηση για τη διασφάλιση των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της επιχείρησης. Οι εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης, μετά την οριστική παύση της δραστηριότητας της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης.

Με απειλούν!
“Μόλις βγήκα από το νοσοκομείο …; Ο εργολάβος για να κάνει οικονομία αραίωνε τα φάρμακα …; Άνοιξα το μπιτόνι και κατάπια όλες τις αναθυμιάσεις. Νοσηλεύτηκα 20 μέρες. Δεν μπορώ να ξαναδουλέψω. Δεν φτάνει αυτό, απειλούμαι από τον εργολάβο να μην καταγγείλω γιατί θα μου κάνει κακό. Δεν φοβάμαι, αλλά λυπάμαι τους συναδέλφους μου που δουλεύουν σε άθλιες συνθήκες και η …; (κρατική επιχείρηση) δεν ενδιαφέρεται καθόλου. Νομίζω ότι είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των εργαζομένων και για τον εργολάβο που απασχολεί αλλοδαπούς ανασφάλιστους”.Στο χειρουργείο…“Μπαίνω στο χειρουργείο και μαζεύω όλα τα υπολείμματα από τα χειρουργεία. Καθαρίζω όλα τα μηχανήματα. Τόλμησα και είπα ότι δεν είναι δική μου δουλειά. Μου έδειξαν την πόρτα, τι να κάνω; Είμαι μόνη μου με δυο παιδιά, πληρώνω ενοίκιο. Άντε και φεύγω και καταγγέλλω. Ποιος θα με πάρει, αφού οι συνάδελφοί μου που απολύθηκαν ακόμα να βρουν δουλειά; Μπαίνουν στη μαύρη λίστα”.

Σε ποιον να μιλήσεις…

“Συνάδελφε, γράφω για σένα, αφού εσύ δεν μπορείς και εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Έκανες μηχανή στο …; και ήταν χαλασμένη, το ήξεραν αλλά δεν τους ένοιαζε. Ήταν βράδυ γιατί νύχτα δούλευες, ακούμε ότι κάποιος χτύπησε. Μάθαμε ότι ήσουν εσύ. Έπεσε η μηχανή …; …;. και για να μην σε μαλώσουν και σε απολύσουν προσπάθησες να την κρατήσεις, έσπασαν τα αγγεία σου και σήμερα είσαι ανάπηρος, δεν μπορείς να δουλέψεις. Πού να είσαι; Πώς περνάς; Πάντα θα σε θυμάμαι. Το θράσος ήταν τέτοιο και όλοι σκέπασαν το γεγονός και σε απέλυσαν. Σε ποιον να μιλήσεις; Αφού δεν ήξερες λέξη ελληνικά”.

Οι επιχειρήσεις στον κλάδο καθαρισμού (2005-2008)
Αθηναϊκή Εταιρεία Καθαρισμού Κτιρίων ΕΠΕ: 90 εργαζόμενοι.* Abnorr Cleaning ΕΠΕ: 36 εργαζόμενοι.* Αδριατική ΕΠΕ: 235 εργαζόμενοι.* Allied Building Services Α.Ε.:**.All Service Α.Ε.: 35 εργαζόμενοι.

Alter Ego Α.Ε.: 38 εργαζόμενοι.

Αλβιων Γκρουπ ΕΠΕ: 85 εργαζόμενοι.
Άλφα Καθαριστική ΕΠΕ: 140 εργαζόμενοι.

* Άλφα Όιλ Α.Ε.: 7 εργαζόμενοι.

* Αμβρυσσος Α.Ε.: **

 Ανοδική Υπηρεσίες Καθαρισμού ΕΠΕ: 230 εργαζόμενοι.

Απολυμαντική Α.Ε.: 30 εργαζόμενοι.

* Art Clean ΑΕΒΕ: 12 εργαζόμενοι.

Βαμβουκης Ι. Silver Guard Protection ΕΠΕ: 180 εργαζόμενοι.

Business Managing Services A.E.: 7 εργαζόμενοι.

Γενική Ενεργειακή Ελλάδος Α.Ε.: **.

Γευσήνους ΑΒ ΑΕΕ: 100 εργαζόμενοι.

ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε.: 295 εργαζόμενοι.

* Γερακίνης Χρυσ. ΑΕΒΤΕ: 270 εργαζόμενοι.

* Γκιώνης Γ. Ποιότητα Ζωής ΕΠΕ: 120-150 εργαζόμενοι.

Δερεσκος Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε. «Φλώκα»: 60 εργαζόμενοι.

* Διεθνείς Μέθοδοι Καθαρισμού ΕΠΕ: 12-128 εργαζόμενοι.

Domo Cleaning Services ΕΠΕ: 75 εργαζόμενοι.

Globe Williams Hellas Facility Managment ΕΠΕ: 200 εργαζόμενοι.

ΕΜΥΚΑ Α.Ε.: 210 εργαζόμενοι.

Ερμής ΑΕΕ Παροχής Επαγγελματικών: 65 εργαζόμενοι.

ΕΥΚ Εργολαβίαι Υπηρεσιών Καθαριότητας Α.Ε.: 600 εργαζόμενοι.

Ηλία Αρ. ΕΠΕ: 430 εργαζόμενοι.

ICM International Cleaning Methods A.E.: 71 εργαζόμενοι.

ISA International Services Agency ΕΠΕ: 30 εργαζόμενοι.

International Group: 50-100 εργαζόμενοι.

Interservice A.E.: 110 εργαζόμενοι.

International Service Oil AETE: 250 εργαζόμενοι.

ISS Facility Services A.E.: 2.100 εργαζόμενοι.

Just Clean ΕΠΕ: 5 εργαζόμενοι.

Καθαριστική Α.Ε.: 70 εργαζόμενοι.

* Καθαροτεχνική Α.Ε.: 476 εργαζόμενοι.

Kumeh Facility Management Ελλάς Α.Ε.: 1.400 εργαζόμενοι.

ΚΕΦΕΘ Τεχνοκαθαριστική – Flash A.E.: 50 εργαζόμενοι.

* Κλιν Μαξ Εμπορική ΕΠΕ: 25 εργαζόμενοι.

Κουσιάκης Χρήστος & Σία Ο.Ε. “Clean Up”: 15 εργαζόμενοι.

Κουτουλας Ε. & Σία Ε.Ε.: 8 εργαζόμενοι.

Κουτρόπουλος Χρήστος: 6 εργαζόμενοι.

* KSM Ελλάς Α.Ε.: 1.400 εργαζόμενοι.

* Κτιριακή Φροντίδα ΕΠΕ: 2 εργαζόμενοι.

Κτηριακές Λύσεις ΑΕΤΕ: 6 εργαζόμενοι.

* Clean Market Service Ν. Χατζησταματίου: 10-85 εργαζόμενοι.

* Cleanwell ΕΠΕ: 80 εργαζόμενοι.

Clean Plus Β. Μπακογιάννης & Σία Α.Ε.: 35 εργαζόμενοι.

Clean Well Μονοπρόσωπη ΕΠΕ: 40 εργαζόμενοι.

Cleaning Care Α.Ε.: 300 εργαζόμενοι.

Clemil Service A.E.: **.

Cowa Hellas ΕΠΕ: 420 εργαζόμενοι.

Craspedia Hellas Α.Ε.: 120 εργαζόμενοι.

Λαμπίκο ΕΠΕ: 40 εργαζόμενοι.

* Λεβεντίδης Α. Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις ΕΠΕ: 1-151 εργαζόμενοι.

Λινκ Απ Ιντεγκρέιντ Σέρβισις Α.Ε.: 100 εργαζόμενοι.

Μαγκωνάκης Δημητρίου High Standard Serv: 26 εργαζόμενοι.

Magic Fresh Α.Ε.: 235 εργαζόμενοι.

Μαργελης Α.Ε.: 600 εργαζόμενοι.

Medeon Hellas Α.Ε.: 21 εργαζόμενοι.
* ICAP 2005-07 αφού οι εν λόγω εταιρείες δεν δηλώθηκαν για το 2008.
** Δεν δηλώθηκε αριθμός εργαζομένων

Στον παραπάνω κατάλογο, που πρέπει να έχει αλλάξει δραματικά από τότε, βλέπουμε κάποιες εταιρείες με πολλούς εργαζόμενους, έχουμε επισημάνει όσες έχουν πάνω από 150 άτομα. Οταν η ISS δηλώνει πως απασχολεί  2.100 εργαζόμενους (!!!) προφανώς δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιον που μάζεψε 10 ανθρώπους και καθαρίζει πολυκατοικίες, αλλά για οργανωμένη επιχείρηση δουλεμπορίου.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα, την ………………. μεταξύ των συμβαλλομένωνμερών :

1. Της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «………»,που εδρεύει στην …….., επί της οδού ……… ….και εκπροσωπείται νόμιμα από το διαχειριστή της …………….

2. Της εταιρείας …………………. που εδρεύει …………………. επί της οδού ………………… όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον ………………………….
3. Του ………. του ……….κατοίκου ……….., εφεξής καλούμενη ως «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ».

Αφού έλαβαν υπόψητους τα εξής:

Ότι η πρώτη των συμβαλλομένων απασχολεί στις τάξεις της εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν συμβληθεί μαζί της με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας προκειμένου να παράσχουν τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία ως μάγειροι.
Ότι η δεύτερη των συμβαλλομένων προτείνει στην πρώτη, τον προσωρινό δανεισμό-παραχώρηση ενός από τους εργαζομένους της σε αυτήν με σκοπό την εκπαίδευση.

Ότι ο προς παραχώρηση «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ» και η πρώτη των συμβαλλομένων αποδέχονται την ανωτέρω πρόταση της ως άνω δεύτερης.
Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία τα εξής :

Άρθρο 1:υπηρεσίες 
Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ θα παρέχει πρόσκαιρα, ταυτόχρονα με την εκπαίδευση του ως ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος, τις υπηρεσίες του ως μάγειρας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ……………… σύμφωνα με τις οδηγίες, τις συνθήκες λειτουργίας και την οργανωτική δομή της τελευταίας, υποκείμενος στο διευθυντικό δικαίωμα αυτής ασκούμενο υπό των αρμοδίων οργάνων της.

Άρθρο 2:ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
1. Η διάρκεια αυτής της σύμβασης ορίζεται σε …………………ημέρες, αρχομένη από σήμερα την ………………..

2. Δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εργασίας μεταξύ της«………………….» και του ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ έχει αποκλειστικά και μόνο η εν λόγω εργοδοτρια εταιρεία. Η καταγγελία αυτή θα γίνεται εγγραφως, όποτεδήποτε και χωρίς την τήρηση καμίας προθεσμίας και θα κοινοποιείται τόσο στον εργαζόμενο, λύεται ταυτοχρόνως και η παρούσα σύμβαση δανεισμού χωρίς καμία απολύτως υποχρέωση αυτής για αποζημίωση.

Άρθρο 3: ΑΜΟΙΒΗ
1. Για όλες τις υπηρεσίες που θα προσφέρει ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ στη δεύτερη ο μισθός και ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται από την πρώτη βάσει των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εισφορά ή γενικώς υποχρέωση βαρύνει τους εργοδότες.

2. Η δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία για όσο διάστημα διαρκεί ο δανεισμός έχει την υποχρέωση όπως καταβάλει στον ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟ κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που αυτός δικαιούται πέραν των τακτικών αποδοχών του για τυχόν πρόσθετη απασχόλησή της από την δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία (υπερωρία με ή χωρίς άδεια, υπερεργασία,απασχόληση του κατά τη νύχτα, Κυριακές, αργίες κ.λ.π.).

Άρθρο 4:ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ συμφωνεί ότι καθ’όλη τη διάρκεια αλλά και μετά τη λύση τόσο της βασικής σύμβασης εργασίας όσο και της παρούσας σύμβασης δεν θα αποκαλύψει καμία πληροφορία, μυστικά, τεχνικές διαδικασίες, καταλόγους πελατών και γενικά κάθε πληροφορία, που ήλθε σε γνώση του κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του.

Αφού γίνονται αμοιβαία αποδεκτά και συνομολογούνται ταπαραπάνω, συντάσσεται η παρούσα και υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο ως ακολούθως.

Η ΠΡΩΤΗ        ΣΥΜ/ΜΕΝΗ       ΗΔΕΥΤΕΡΗ   ΣΥΜ/ΜΕΝΗ

Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

ΠΗΓΗ: ergasiakodeltio.wordpress.com

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.