Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση Γενικών Συνελεύσεων 

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Υπογραφή της νέας ΣΣΕ και του Κανονισμού εργασίας.
  2. Αξιολόγηση υπαρχουσών συνθηκών και έγκριση για σχέδιο δράσης.

 

Για το πρώτο θέμα,

Για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία βρίσκεται ήδη σε διαπραγμάτευση από τις αρχές του έτους, υπήρξε ταύτιση με την διεύθυνση στο ότι πρέπει να ανανεωθεί τουλάχιστον με ότι ίσχυε, με την πρόβλεψη πως δεν θα αποκλείεται πλέον καμία κατηγορία προσωπικού αορίστου χρόνου από οτιδήποτε ρυθμίζει. Παράλληλα η νομική μας σύμβουλος έστειλε σχέδιο ΣΣΕ στους νομικούς του ΚΕΘΕΑ, οι οποίοι απάντησαν με τη σειρά τους με ορισμένες παρατηρήσεις. Μετά και την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. εκτιμούμε ότι και το τεχνικό κομμάτι, έχει λήξει από τη μεριά μας και μπορεί να κατατεθεί η παρακάτω πρόταση:

1)Παρατείνεται η ισχύς όλων των όρων της από 9.10.2013 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης, οι οποίοι εφαρμόζονται ανεξαιρέτως σε όλο το προσωπικό, πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 2)  Η πενταμελής Επιτροπή για το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού της από 9.10.2013 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, οφείλει να υποβάλλει το πόρισμά της προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ και τον Σύλλογο Εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ έως τις 31/10/2016. 3)Διάρκεια για ένα έτος. Η παράταση αυτή τουλάχιστον για εμάς συνιστά πεδίο προετοιμασίας για την επόμενη ΣΣΕ.

Για τον Κανονισμό Εργασίας του Οργανισμού, ο οποίος αποτελεί επίσης προϊόν συλλογικής ρύθμισης, συνοπτικά  1)Παρατείνεται η ισχύς όλων των όρων της από 9.10.2013 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης για τους όρους του Κανονισμού Εργασίας του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων και λήγει στις 31.12.2016. 2.)Συστήνεται 6 μελής επιτροπή διαπραγμάτευσης για τον κανονισμό που θα επεξεργαστεί τα θέματα το τελευταίο τρίμηνο του 2016.

Πρακτικά αυτά σημαίνουν ότι για τον σύλλογο εργαζομένων το επόμενο διάστημα θα μπει σε λειτουργία μια συλλογική διαδικασία στην οποία θα γίνει μια εκτίμηση του Κανονισμού για όλα τα σημεία του. Ενδεικτικά το πεδίο εφαρμογής του, ποιους αφορά και ποιοι εξαιρούνται. Τον προγραμματισμό, την διαδικασία και την πλήρωση θέσεων εργασίας. Τα καθήκοντα, τις συμβάσεις εργασίας και την τοποθέτηση των εργαζομένων. Την κινητικότητα εντός του οργανισμού, δηλαδή μετακινήσεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις και εσωτερικές μετατάξεις. Την κάλυψη θέσεων υπευθύνου, την αξιολόγηση, την ιεραρχική αναφορά την εξωυπηρεσιακή απασχόληση, το διευθυντικό δικαίωμα, τον πειθαρχικό έλεγχο κ.α.

 

Για το δεύτερο θέμα,

Για τις συνθήκες που επικρατούν στο σύλλογο εσωτερικά, την κατάσταση του οργανισμού και το περιβάλλον μέσα στο οποίο συντελούνται όλα αυτά, εκτιμήθηκε ότι παρά το δύσκολο κλίμα που διαμορφώνεται, υπάρχουν στοιχεία αγωνίας για την υπόσταση του οργανισμού, για το ρόλο του συλλόγου και όλων μας μέσα σε αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις γύρω μας. Έχουμε μπει σε μια νέα διαφορετική κατάσταση που έχουμε ανάγκη στοιχείων προσανατολισμού, πέρα από οικονομίστικες και συντεχνιακές λογικές, συνεπώς αναζητούμε στοιχεία συνοχής πέρα από τα όρια του επίσημου συνδικαλισμού, μέσα από διαδικασίες ατομικές και συλλογικές, λίγο πιο ασυνήθιστές, που ίσως να προσφέρουν χρήσιμες συνθέσεις. Δεν είναι μια γενική επίκληση προθέσεων, αλλά μια διαδικασία που στην πράξη θα πρέπει να φαίνονται σημάδια και αποτελέσματα. Στοιχεία μιας τέτοιας κίνησης αποτελούν τα:

  • Ασφαλιστικό Συμβόλαιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Όπως γνωρίζετε, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας του προσωπικού του Οργανισμού, λήγει στις 31/5/2016. Εξ όσων γνωρίζουμε, σύμφωνα με το ν.4336, δεν επιτρέπεται η ανανέωσή του από το ΚΕΘΕΑ λόγω του ότι καταργούνται όλες οι μη μισθολογικές παροχές και ειδικά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Δεδομένου ότι το παραπάνω συμβόλαιο προβλέπεται από την επιχειρησιακή ΣΣΕ του ΚΕΘΕΑ, αποστείλαμε στην Διεύθυνση του οργανισμού επιστολή προκειμένου να γνωρίζουμε, για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί και ποιες θα ακολουθήσουν, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζομένων. Παράλληλα ζητήσαμε ορισμένα στοιχεία, προκειμένου να διερευνηθούν και από τη μεριά του συλλόγου τις επιπτώσεις στους εργαζόμενους μετά την 31/5/2016, ώστε να προκύψει και συγκεκριμένο περιεχόμενο για αποφάσεις σε επίπεδο ημερήσιας διάταξης γενικών συνελεύσεων του Συλλόγου. Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι η γενική συνέλευση πρέπει να εξοσουσιοδοτήσει το ΔΣ να επεξεργαστεί προτάσεις για το θέμα της ιατρικής ασφάλισης του προσωπικού που να καλύπτουν όλες τις δυνατές περιπτώσεις.
  • Κατάσταση συλλόγου, αντιπροσώπευση πανελλαδική. Η πανελλαδική διάσταση του συλλόγου και η συμμετοχή των συναδέλφων, χρειάζεται να περάσει μέσα από την ενδυνάμωση των παραρτημάτων, την οικονομική αυτοτέλεια του συλλόγου και το σύστημα επικοινωνίας. Προτεινόμενες σκέψεις για αλλαγές σε αυτά τα επίπεδα: α)Με δεδομένη τη στενότητα πόρων και το φόρτο εργασίας όλων, ο σύλλογος πρέπει να εκμεταλευτεί όλες τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία του διαδικτύου προωθώντας λύσεις που να επιτρέπουν την πληρέστερη ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων και την ανάπτυξη χώρων έκφρασης για όλους σε ζητήματα που μας αφορούν. β) Επιπρόσθετα, οφείλουμε να διερευνήσουμε όλους τους δυνατούς τρόπους ώστε να μην αποτελεί πλέον εμπόδιο έκφρασης, συμμετοχής και συναπόφασης η περιοχή εργασίας ή ο αριθμός των μελών μιας μονάδας προσωπικού σε έναν τόπο. Εάν για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρξουν και καταστατικές αλλαγές, θα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες αυτές. Για τη συγκρότηση συγκεκριμένων προτάσεων προτείνεται η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας, η οποία οφείλει να υποβάλει το πόρισμά της μέχρι την 30/9/2016.
  • Στελέχωση Οργανισμού και λήξη συμβάσεων (ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, ΙΣΝ, Επανένταξη Παραγωγικών Μονάδων). Η κάλυψη των αναγκών των εξυπηρετούμενων, η ανάγκη στελέχωσης του οργανισμού, η αξιοπρεπής εργασία όλων των συναδέλφων χρειάζεται να αποτυπωθεί σε συγκριμένες τοποθετήσεις του συλλόγου και να οδηγήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες. Μια τέτοια ανάγκη προϋποθέτει μια συζήτηση με αυτούς τους συναδέλφους, και κίνηση όλου του συλλόγου στην διασφάλιση σταθερών θέσεων εργασίας.
  • Συνολικά συνδικαλιστικά θέματα-Απεργίες. Διαφοροποιούμαστε από τους χειρισμούς που έχουν γίνει σε ανώτερο συνδικαλιστικό επίπεδο (ΓΣΕΕ), τόσο στο ζήτημα των μορφών αγώνα όσο και στο περιεχόμενο. Συμμετέχουμε στις επόμενες κινητοποιήσεις, με την προσπάθεια να ξαναβρεθούμε με τα σωματεία από τον χώρο των εξαρτήσεων, και κοινής στάσης στα ζητήματα που μας αφορούν σαν εργαζόμενους.

 

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί το ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ στο κτίριο της ΡΕΜΠΕΛΟΥ  2ος όροφ. στις 11.00 το πρωί,

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στηv Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ στο Μέτς. στις 15.00,

 Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στηv Κρήτη, θα πραγματοποιηθεί το ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ στο κτηριο της Αλικαρνασσού. στις 11.00,

 Για τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στη Θεσσαλία, θα υπάρξει νεότερη πληροφόρηση.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.