Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου

Στις 18/5/2016 συνεδρίασε το  Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν: Ενημέρωση-Αξιολόγηση συνελεύσεων Υπογραφή της νέας ΣΣΕ. Ασφαλιστικό Συμβόλαιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Άρθρο 22 (για προσλήψεις με δελτίο παροχής υπηρεσιών). Αξιολόγηση υπαρχουσών συνθηκών και συντονισμός για σχέδιο δράσης. Συνελεύσεις Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των γενικών συνελεύσεων του Συλλόγου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Ηράκλειο,Συνεχίστε να διαβάζετε «Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου».