Τα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα κλείνουν. Στάση εργασίας και συνέντευξη τύπου

Τα Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα ΚΕΘΕΑ κλείνουν
3 χρόνια προσφοράς και εμπειρίας σε εγκατάλειψη;

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, τα Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά κέντρα του ΚΕΘΕΑ δεν θα λειτουργήσουν.

Τι γίνεται με τους πολλούς ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης από παράνομες ουσίες, αλκοόλ, τζόγο ή διαδίκτυο και ταυτόχρονα με την εξάρτησή τους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας; Τι γίνεται όταν δεν υπάρχουν καν δομές και υπηρεσίες που να μπορούν να υποδεχτούν αυτές τις περιπτώσεις; Πολύ περισσότερο, τι γίνεται όταν καλούνται οργανισμοί που έχουν ήδη τεράστια κενά, να καλύψουν και καινούργιες υπηρεσίες;
Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι σε μια οργανωμένη πολιτεία όλοι οι εμπλεκόμενοι ορίζουν μια διαδικασία για να υπάρχει μια απάντηση στα ερωτήματα και στις ανάγκες. Επίσης, ότι καινούργιες δομές και πρωτοπόρες ιδέες ανοίγουν εναλλακτικούς δρόμους ως δοκιμασίες που θα καταλήγουν σε τελικές επιλογές για το ποιες υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις πολλαπλές και εξειδικευμένες ανάγκες των ανθρώπων.

Σε κάθε περίπτωση, θα μπορούσε να διαμορφωθεί ένα σχέδιο δράσης και ένα σαφές πλαίσιο για το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τον απολογισμό τέτοιων δράσεων. Εκεί βρίσκεται και το βασικό πρόβλημα: Μέχρι πού φτάνει η ματιά, όταν εντοπίζονται ανάγκες και αρχίζουν δράσεις. Η «οργανωμένη» μας πολιτεία, παρουσιάζεται διαχρονικά ανίκανη να αλλάξει το εύρος ενός σχεδιασμού πέρα από τις βραχυπρόθεσμες «λύσεις» του προσωρινού και της υπόσχεσης.
Το KEΘΕΑ αρχίζει από το 2013 να υλοποιεί τις εγκεκριμένες πράξεις «Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στα 2 μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) και στην Περιφέρεια» (Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Πελοποννήσου και Β. Αιγαίου), οι οποίες εντάσσονται στο Θεματικό Άξονα «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α’ μιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ, λοιπόν, με δυνατότητα απασχόλησης, 1 + 1 έτη για το προσωπικό.

Ως προς την ουσία, το ΚΕΘΕΑ διευρύνει το δίκτυο υπηρεσιών του με νέες υπηρεσίες σε επτά πόλεις. Περίπου 2.000 άτομα βρίσκουν ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν να έχουν υπηρεσίες που δεν τις βρίσκουν πουθενά αλλού: εξειδικευμένη υποστήριξη ατόμων με διπλή διάγνωση, που είναι η συνύπαρξη εξάρτησης από ουσίες, αλκοόλ, τζόγο ή διαδίκτυο με σοβαρή ψυχική διαταραχή. Κέντρα που προσφέρουν ολιστική θεραπευτική αντιμετώπιση και για τις δύο διαταραχές στον ίδιο χώρο, σε περιβάλλον ασφάλειας και εμπιστευτικότητας. Τα Κέντρα στοχεύουν στην κινητοποίηση για θεραπεία, τη διακοπή της χρήσης ουσιών και τη σταθεροποίηση της αποχής, την πρόληψη της υποτροπής στη χρήση παράλληλα με την αντιμετώπιση ή σταθεροποίηση της ψυχικής διαταραχής και την πρόληψη της υποτροπής της. Εντέλει, την ένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον.
Ταυτόχρονα ένα καινούργιο, φρέσκο ανθρώπινο δυναμικό, στελεχώνει αυτές τις υπηρεσίες. Εκπαιδεύεται, πασχίζει να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του για τη φροντίδα των εξυπηρετούμενων, μαθαίνει τη δουλειά πλάι και μαζί με τον καθημερινό φόρτο και τις ελλείψεις του οργανισμού σε προσωπικό για τον βασικό κορμό των υπηρεσιών του. Ορισμένου χρόνου, όμως, και το προσωπικό και το project, ενώ η δίχρονη λειτουργία των νέων, εξειδικευμένων δομών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λάρισα, Γιάννενα, Καλαμάτα και Μυτιλήνη, ανέδειξε άμεσα την ανάγκη για μόνιμη και σταθερή υποστήριξη των ατόμων με διπλή διάγνωση.

Πού έφτανε, άρα, η περιβόητη «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας»; Πουθενά μα πουθενά. Το καλοκαίρι του 2015 σταματάει το πρόγραμμα. Όχι όμως και το φιλότιμο των εργαζομένων που προσπάθησαν, στο βαθμό που ήταν εφικτό, να συνεχίζουν κάποιες υπηρεσίες υπολειτουργώντας ορισμένα κέντρα. Τον Γενάρη του 2016 το ΚΕΘΕΑ προχωρά στην επαναλειτουργία των 7 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων με την πρόσληψη σαράντα δύο (42) ατόμων, θεραπευτικού προσωπικού, σύμφωνα με την από 17.7.2015 Α.Π.: ΔΙΠΑΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./63/21225 Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για οκτώ μήνες και με δική του χρηματοδότηση. Σε ανακοίνωση του ΚΕΘΕΑ αναφέρεται ότι «Πριν εκπνεύσει η 8μηνη παράταση της λειτουργίας τους είναι αναγκαίο και επείγον να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας τους, με την ένταξή τους στο σταθερό δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, ώστε να μην βρεθούν εκ νέου στο δρόμο οι άνθρωποι που λαμβάνουν υπηρεσίες.»

Οκτώ μήνες μετά. Οκτώ μήνες αβεβαιότητας και παράλληλα νέος θεραπευτικός σχεδιασμός με όρια συγκεκριμένα, με τη ματιά απορροφημένη στα υποκατάστατα λύσεων. Η μόνιμη και σταθερή υποστήριξη των ανθρώπων όλο και απομακρύνεται από το οπτικό πεδίο. Η χωρίς διακοπή παροχή υπηρεσιών φαντάζει αδύνατη. Τη θέση της παίρνουν τα ΕΣΠΑ, τα μπλοκάκια, οι παρατάσεις συμβάσεων, η χρηματοδότηση από «άλλους» πόρους. Αλλά ακόμα και σε αυτά παρουσιάζονται όρια και αδυναμία εξεύρεσης λύσεων. Η παράταση των συμβάσεων δεν είναι δυνατή σύμφωνα με τους νομικούς. Η εκ νέου χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ απομακρύνθηκε για το επόμενο έτος, αφού Περιφέρειες και Υπουργείο δεν φαίνεται να τα βρίσκουν.

Ως Σύλλογος Εργαζομένων, καλούμε το υπουργείο Υγείας και την Διοίκηση του ΚΕΘΕΑ να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μελών που έχουν ανάγκη τις νέες υπηρεσίες και των εργαζομένων που δουλεύουν σε αυτές τις δομές, σύμφωνα με τις αρχές που έχουν οι ίδιοι επικαλεστεί, οι οποίες δεν είναι άλλες από την εξασφάλιση σταθερών υπηρεσιών για τους εξυπηρετούμενους και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό στο χώρο των εξαρτήσεων.
Καλούμε, δηλαδή, σε κατανόηση του βασικού ζητήματος, ότι, σε έναν χώρο θεραπείας, το προσωπικό είναι ο μοναδικός παραγωγικός συντελεστής και η ποιότητα δεν είναι προϊόν τεχνολογικών αυτοματισμών αλλά προσωπικής εμπλοκής των εργαζομένων. Ατομικές συμβάσεις, μπλοκάκια, εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων, και υπηρεσίες με δόσεις δεν αποτελούν κατά τη γνώμη μας παρά μια «λύση ανάγκης» αναδυόμενη από τη λογική του προσωρινού και της υπόσχεσης που τρώει τα σωθικά μιας σπαραγμένης κοινωνίας. Έχουν όμως εξαντληθεί τα περιθώρια ουσιαστικών λύσεων;

Ως σύλλογος εργαζομένων οφείλουμε να ενώσουμε τη φωνή μας και τις δυνάμεις μας με όλους αυτούς που θεωρούν ότι τέτοιου είδους υπηρεσίες δεν μπορεί να διακόπτουν τη λειτουργία τους όχι μόνο εξαιτίας των θέσεων εργασίας που χάνονται αλλά πρωτίστως εξαιτίας των υπηρεσιών προς την κοινωνία που εξαλείφονται.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα δεν μπορούν να υποκατασταθούν από άλλες μονάδες του ήδη οριακά λειτουργούντος Οργανισμού. Οι δε εξυπηρετούμενοι από τα Κέντρα δεν μπορούν επίσης να παραπεμφθούν σε άλλες δομές που να παρέχουν ίδιες ή έστω παρεμφερείς υπηρεσίες.

Ως Σύλλογος Εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ διεκδικούμε το αυτονόητο: Να συνεχιστεί, μετά τις 14 Σεπτέμβρη, χωρίς καμία διακοπή, η λειτουργία των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων, να προσληφθεί με σταθερούς όρους εργασίας το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και να πραγματοποιηθεί η ένταξή τους στο οργανόγραμμα των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ.

Για να υπογραμμίσουμε τις θέσεις μας προκηρύσσουμε τετράωρη στάση εργασίας την Τετάρτη 14 Σεπτέμβρη 12:00 με 16:00 και καλούμε όλους τους συναδέλφους του ΚΕΘΕΑ να λάβουν μέρος σε αυτή αγωνιστικά και μαζικά. Ταυτόχρονα θα δοθεί συνέντευξη τύπου για το θέμα, στο χώρο του Ψυχοδιαγνωστικού Κέντρου Αθήνας στην οδό Θεμιστοκλέους 39, στις 13:00 και καλούμε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν.

Ζητάμε σταθερή υποστήριξη των ατόμων με διπλή διάγνωση. Συνεχή λειτουργία των Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων του ΚΕΘΕΑ. Σεβασμό στο έργο των εργαζομένων.

Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου 8/9/2016

  1. Ψυχοδιαγνωστικά.
  2. Ασφαλιστικό Συμβόλαιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
  3. Επιτροπή για το σύστημα αξιολόγησης.
  4. Προετοιμασία Συλλογικών Διαπραγματεύσεων.

Ψυχοδιαγνωστικά

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, τα Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά κέντρα του ΚΕΘΕΑ δεν θα λειτουργήσουν.

Είναι γνωστό πως η παράταση λειτουργίας των Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων του Οργανισμού φτάνει στο τέλος της στις 14/9/16. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί, απ’ όσο γνωρίζουμε, κάποιος τρόπος για τη συνέχιση της λειτουργίας τους και η όποια ένταξή τους σε νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα δεν είναι δυνατή σε αυτή τη χρονιά.

Είχαμε ήδη εκφράσει τη θέση μας ότι, ως σύλλογος εργαζομένων, οφείλουμε να ενώσουμε τη φωνή μας και τις δυνάμεις μας με όλους αυτούς που θεωρούν ότι τέτοιου είδους υπηρεσίες δεν μπορεί να διακόπτουν τη λειτουργία τους όχι μόνο εξαιτίας των θέσεων εργασίας που χάνονται αλλά πρωτίστως εξαιτίας των υπηρεσιών προς την κοινωνία που εξαλείφονται.

Ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα δεν μπορούν να υποκατασταθούν από άλλες μονάδες του ήδη οριακά λειτουργούντος Οργανισμού. Οι δε εξυπηρετούμενοι από τα Κέντρα δεν μπορούν επίσης να παραπεμφθούν σε άλλες δομές που να παρέχουν ίδιες ή έστω παρεμφερείς υπηρεσίες.

Για να υπογραμμίσουμε τις θέσεις  μας, αποφασίσαμε να προκηρύξουμε τετράωρη στάση εργασίας την Τετάρτη 14 Σεπτέμβρη και να δώσουμε συνέντευξη τύπου για το θέμα. Ζητάμε σταθερή υποστήριξη των ατόμων με διπλή διάγνωση. Συνεχή λειτουργία των Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων του ΚΕΘΕΑ. Σεβασμό στο έργο των εργαζομένων.

Θα ακολουθήσει άμεσα ειδικότερη ανακοίνωση για το θέμα αυτό.

Συμβόλαιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Η προσπάθεια μας για εύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για τη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης του προσωπικού του ΚΕΘΕΑ έχει ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο καθώς έχουμε στα χέρια μας προσφορές από τέσσερις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Σε δεύτερη φάση, αποφασίστηκε να συγκροτηθεί μια ευρεία επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και από συναδέλφους εκτός ΔΣ, οι οποίοι έχουν εμπειρία κύρος και διάθεση να βοηθήσουν. Έργο της επιτροπής θα είναι α) να διαπραγματευθεί με τις εταιρείες με βάση τις προσφορές που έχουν καταθέσει, β) να ομογενοποιήσει τις προσφορές των εταιρειών ώστε το τίμημα να είναι συγκρίσιμο καθώς θα αναφέρεται στις ίδιες καλύψεις και γ) να προκρίνει την καλύτερη προσφορά από οικονομικής άποψης που θα ανταποκρίνεται στις επιθυμητές καλύψεις. Στη συνέχεια, η καλύτερη αυτή προσφορά στη σχέση παροχών/κόστους θα τεθεί προς έγκριση από όλους τους εργαζόμενους μέσα από την προσφορότερη διαδικασία.

Οφείλουμε εδώ να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις.

Καταρχάς, η ομογενοποίηση των προσφορών κρίνεται απαραίτητη μιας και δεν ταυτίζονται όλες ως προς το σκέλος των καλύψεων, των προϋποθέσεων και, κατά συνέπεια, ως προς το κόστος. Για να μπορέσει να υπάρξει εύκολη και αντικειμενικά δυνατή σύγκριση ως προς το κόστος, χρειάζεται αυτό να ανταποκρίνεται στις ίδιες καλύψεις και προϋποθέσεις ασφάλισης.

Η πρόκριση εκ μέρους της Επιτροπής που θα δημιουργηθεί της καλύτερης προσφοράς, θα γίνει με διαφάνεια και το πόρισμα και το σκεπτικό της πρότασης θα δημοσιοποιηθούν.

Τέλος, η έγκριση ή απόρριψη της καλύτερης πρότασης που θα τεθεί υπόψη του συνόλου των εργαζομένων ενέχει και την υποχρέωση ασφάλισης με βάση τους όρους που θα τεθούν με την πρόταση. Η ανακοίνωση των ονομάτων που θα μετέχουν στην επιτροπή θα γίνει πολύ σύντομα.

Επιτροπή για το σύστημα αξιολόγησης

Σε συνέχεια της υπογραφής των Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ενεργοποιείται η διαδικασία συγκρότησης επιτροπής μεταξύ του Συλλόγου και της Διεύθυνσης για το σύστημα αξιολόγησης προσωπικού του Οργανισμού. Η σύσταση της Επιτροπής προβλεπόταν και από την προηγούμενη Σύμβαση και οφείλει να παραδώσει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ τις προτάσεις της για το σύστημα αξιολόγησης μέχρι την 31/12/16. Για την άμεση έναρξη της διαδικασίας, το ΔΣ αποφάσισε να ορίσει ως μέλη της επιτροπής τους Δημήτρη Κολοκάθη, Αλέξανδρο Τάντο και Θανάση Τζιούμπα. Θα αποσταλεί άμεσα και επίσημη επιστολή προς τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με την ενημέρωση για τους εκπροσώπους του Συλλόγου ώστε να οριστούν τα μέλη από την πλευρά του Οργανισμού και να δρομολογηθούν οι εργασίες της Επιτροπής.

Προετοιμασία Συλλογικών Διαπραγματεύσεων.

Επίσης, το ΔΣ του Συλλόγου αποφάσισε να ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο η διαδικασία, μέσω Συνελεύσεων, από την οποία θα πρέπει να αποφασιστούν οι θέσεις των εργαζομένων σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τις νέες Συμβάσεις που θα ξεκινήσουν με τη νέα χρονιά.

Οι θέσεις αυτές θα αφορούν στη Συλλογική Σύμβαση αλλά και στον κανονισμό εργασίας. Αποφασίστηκε να δουλέψουν εντός του ΔΣ δυο διαφορετικές ομάδες, μία για τη Συλλογική Σύμβαση και μία για τον Κανονισμό Εργασίας, οι οποίες θα πρέπει να βρουν τους τρόπους εκείνους με τους οποίους θα εντάξουν τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των προτάσεων του Συλλόγου.

Επιστολή συναδέλφων

Οι συνάδελφοι από το Πολυδύναμο ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης μας κοινοποίησαν μια επιστολή που απευθύνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διεύθυνση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με τον επικείμενο τερματισμό της λειτουργίας των Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων του ΚΕΘΕΑ την οποία επισυνάπτουμε ως έχει.

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διεύθυνση του ΚΕΘΕΑ

Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 2016 

Περιμένοντας την 14η του Σεπτέμβρη αναβιώνουμε την τραγική περίοδο ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Οι δομές των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων του ΚΕΘΕΑ σε 7 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Λάρισα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη) πρόκειται να κλείσουν οριστικά λόγω λήξης των 8μηνων συμβάσεων του προσωπικού.

Τα Κέντρα ξεκίνησαν να λειτουργούν από το Σεπτέμβριο του 2013 και μέχρι τον Ιούλιο του 2015 πρόσφεραν υπηρεσίες συμβουλευτικής, θεραπείας, ψυχοκοινωνικής και φαρμακευτικής υποστήριξης σε περισσότερους από 2000 συμπολίτες μας. Άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης από παράνομες ουσίες, αλκοόλ, τζόγο ή διαδίκτυο, άνθρωποι που ταυτόχρονα με την εξάρτησή τους υποφέρουν από σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, οι ταλαιπωρημένες οικογένειες των ανθρώπων αυτών, βρήκαν ένα καταφύγιο που ανταποκρινόταν ολιστικά στις πολύπλευρες ανάγκες τους. Ωστόσο, η αυξημένη ανάγκη των ανθρώπων αυτών για σταθερότητα και η απαραίτητη για αυτούς συνέχεια στη φροντίδα διαταράχθηκαν απότομα όταν τον Ιούλιο του 2015 έληξαν οι συμβάσεις του προσωπικού. Τότε τα Κέντρα υπολειτούργησαν, μέσω της συνδρομής κάποιου από το ελάχιστο μόνιμο προσωπικό του φορέα και μέσω εθελοντών, ή ανέστειλαν τη λειτουργία τους.

Οι ελπίδες αναπτερώθηκαν όταν τον Ιανουάριο του 2016 πραγματοποιήθηκαν νέες 8μηνες συμβάσεις προσωπικού, τα Κέντρα επαναστελεχώθηκαν και ξεκίνησε ένας καινούριος θεραπευτικός σχεδιασμός, χωρίς ημερομηνία λήξης, όπως οφείλει να γίνεται σε ένα πλαίσιο που απευθύνεται σε ανθρώπους που οι ανάγκες τους δεν λήγουν στο τέλος του 8μήνου. Η αδιάκοπη λειτουργία των Κέντρων, έπειτα μάλιστα και από την τραγική εμπειρία της προηγούμενης διακοπής τους, αποτέλεσε δέσμευση προς τους ανθρώπους αυτούς, τόσο εκ μέρους του ΚΕΘΕΑ όσο και εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας. Λίγο πριν από τη λήξη των συμβάσεων του προσωπικού ερχόμαστε δυστυχώς για ακόμη μία φορά αντιμέτωποι με την αναίρεση μίας υπόσχεσης, με το κλείσιμο των Κέντρων να διαφαίνεται αυτή τη φορά οριστικό, μέσα σε ένα κλίμα σιωπηλής αβεβαιότητας και ανομολόγητης ενοχής.

Το προσωπικό ορισμένου χρόνου των Κέντρων καλείται να αναλάβει, παράλληλα με τη διαχείριση της δικής του εργασιακής ανασφάλειας, τη φροντίδα των εξυπηρετούμενων κατά την επαναβίωση της τόσο επιζήμιας για τη ζωή τους απώλειας της σταθερότητας. Το ανεπαρκές αριθμητικά μόνιμο προσωπικό του φορέα καλείται να απορροφήσει τους κραδασμούς της κατάρρευσης υποστηρίζοντας μερικώς τη συνέχιση λιγοστών δράσεων των Κέντρων. Οι οικογένειες των εξυπηρετούμενων καλούνται για μία ακόμη φορά να επιστρέψουν στην αγωνία της επόμενης μέρας. Οι άνθρωποι που κατάφεραν να αποκαταστήσουν ένα τμήμα της ζωής τους καλούνται να ξαναβγούν στην αναζήτηση μιας καινούριας σχέσης, με ένα ή περισσότερα πλαίσια, με μία ή περισσότερες υπηρεσίες, αντιμέτωποι για μία ακόμη φορά με τις ανεπάρκειες του συστήματος να ανταποκριθεί στις πολλαπλές και εξειδικευμένες ανάγκες τους, μέσα στο αδιέξοδο στροβίλισμα της περιστρεφόμενης πόρτας που η δημιουργία των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων από το ΚΕΘΕΑ υποσχέθηκε να αναχαιτίσει.

Καλούμε τη διοίκηση του ΚΕΘΕΑ να τοποθετηθεί επίσημα σχετικά με το επικείμενο κλείσιμο των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων και να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι στους ανθρώπους και τις οικογένειές τους που υποστηρίζονται από αυτά. Θεωρούμε ότι οφείλει να αξιοποιήσει, αφού πρώτα τις κοινοποιήσει, τις αξιολογήσεις που έχουν διενεργηθεί σχετικά με την ποσότητα και την ποιότητα των προσφερόμενων από τα Κέντρα υπηρεσιών. Με βάση αυτές οφείλει να αιτιολογήσει τις αποφάσεις της σχετικά με τον μελλοντικό θεραπευτικό σχεδιασμό και τις διοικητικές αναδιαρθρώσεις που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της ποιότητας του κοινωνικού έργου που προσφέρεται από τις υπηρεσίες αυτές.

Κάθε μέρα που περνάει συντελεί πλέον στη σταδιακή απαξίωση των δομών και στη μοιρολατρική αποδοχή της κατάργησής τους.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να επισπεύσει τις αναγκαίες διαδικασίες για την επίλυση του προβλήματος υποστελέχωσης του Φορέα, εξασφαλίζοντας επαρκείς, μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας για την κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων, ειδικά κατά την περίοδο της κρίσης, αναγκών του πληθυσμού. Κάθε επιθεματική λύση του τύπου 8μηνες συμβάσεις, “μπλοκάκια”, εθελοντική εργασία, εξωτερικές δωρεές, αποδεικνύεται μακροπρόθεσμα επιζήμια στην αντιστοιχία κόστους – οφέλους, καθώς συμβάλλει στην πτώση της ποιότητας και του όγκου των υπηρεσιών, μέσω των συνεχών εναλλαγών προσωπικού και του ανεπαρκούς χρόνου για την εκπαίδευσή του, καθώς και μέσω της χαμηλής συγκρατησιμότητας των μελών στο θεραπευτικό πλαίσιο, γεγονός που μπορεί να οδηγεί μέχρι και στο εξαπλασιασμό του δημόσιου κόστους ανά άτομο.

Θα είναι λυπηρό η συλλήβδην κατάργηση των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων να αποτελέσει ένα ακόμη μελανό παράδειγμα για τη μη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων μιας επιτυχημένης και πρωτοποριακής για τα ελληνικά δεδομένα πρωτοβουλίας, για την αδυναμία συνέχισης ενός επιστημονικά σχεδιασμένου και κοινωνικά επωφελούς προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε αρχικά από το ΕΣΠΑ, για την απαξίωση των δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών υγείας στις οποίες “κανείς πια δεν μπορεί να βασιστεί”. Διεκδικούμε το αυτονόητο: να συνεχιστεί μετά τις 14 Σεπτέμβρη 2016, χωρίς διακοπή, η λειτουργία των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων, να προσληφθεί με σταθερούς όρους εργασίας το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και να πραγματοποιηθεί η ένταξή τους στο οργανόγραμμα των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ.

Το προσωπικό του Πολυδύναμου Ψυχοδιαγνωστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης: Γηρούκη Μαρία, Παιδοψυχίατρος Μιμίκος Στέλιος, Ψυχολόγος Πετρίδου Ηρώ, Κοινωνική Λειτουργός Νικολαΐδου Μαρία, Νοσηλεύτρια Σλαβάκη Ευφροσύνη, Ειδική Θεραπεύτρια Τσιμιτσέλης Γιώργος, Ψυχίατρος

Επιστολή Προσωπικού ΠΨΚ Θεσσαλονίκης