ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

Την Πέμπτη 23/3 στις 13:00 με 15:00, θα πραγματοποιηθεί στις ΚΥ του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, η πρώτη συνάντηση ενημέρωσης με εκπροσώπους της εταιρείας σχετικά με το Συμβόλαιο. Θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις στην Αθήνα και στις πόλεις με επαρκή αριθμό εργαζομένων.