ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ 4 & 10/5/17

Την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν ήταν: Κανονισμός Εργασίας, ΕΣΣΕ, Συνελεύσεις Ενημέρωση για Ασφαλιστικό. Θέματα που αφορούν συναδέλφους αλλά και τη διαπραγμάτευση. Οικονομικά Συλλόγου. Γενικότερα Θέματα, Εξαρτήσεων, Εργαζομένων, Εκτίμηση για το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε Η συνεδρίαση του Δ.Σ. έγινεΣυνεχίστε να διαβάζετε «ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ 4 & 10/5/17».