ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΣ 2016-18

14 Μαρτίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Εργαζομένων στο ΚΕΘΕΑ, στην αρχή της θητείας του πριν σχεδόν δυο χρόνια εκτίμησε, ότι, παρά το δύσκολο κλίμα που διαμορφώνεται, υπάρχουν στοιχεία αγωνίας για την υπόσταση του οργανισμού, για το ρόλο του συλλόγου και όλων μας μέσα σε αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις γύρω μας. Συνεπώς αναζητούμε στοιχεία συνοχής πέρα από τα όρια του επίσημου συνδικαλισμού, μέσα από διαδικασίες ατομικές και συλλογικές, λίγο πιο ασυνήθιστeς, που ίσως να προσφέρουν χρήσιμες συνθέσεις. Δεν είναι μια γενική επίκληση προθέσεων, αλλά μια διαδικασία που στην πράξη θα πρέπει να φαίνονται σημάδια και αποτελέσματα.

Δύο χρόνια μετά, με το τέλος της θητείας του παρόντος ΔΣ, οφείλουμε να παρουσιάσουμε τα στοιχεία μιας τέτοιας αντίληψης στον  απολογισμό των πεπραγμένων μας.

Κατάσταση συλλόγου, πανελλαδική αντιπροσώπευση. Η πανελλαδική διασπορά του συλλόγου είναι μια πραγματικότητα που μας αναγκάζει να διερευνήσουμε κάθε δυνατό τρόπο για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των συναδέλφων στις διαδικασίες του Συλλόγου και στη λήψη των αποφάσεων. Κάτι τέτοιο  χρειάζεται να περάσει μέσα από την ενδυνάμωση των παραρτημάτων, την οικονομική αυτοτέλεια του συλλόγου και το σύστημα επικοινωνίας.

α)Με δεδομένη τη στενότητα πόρων και το φόρτο εργασίας όλων, ο σύλλογος δοκίμασε να  εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία του διαδικτύου, χρησιμοποιώντας το skype για να συνεδριάσει τόσο το ΔΣ αλλά και συνελεύσεις και ενημερώσεις των παραρτημάτων προωθώντας λύσεις που να επιτρέπουν την πληρέστερη ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων και την ανάπτυξη χώρων έκφρασης για όλους σε ζητήματα που μας αφορούν.

β) Επιπρόσθετα, οφείλαμε να παρευρεθούμε με φυσική παρουσία σε πόλεις με μικρότερο αριθμό εργαζομένων και να αποκαταστήσουμε μια σχέση με το σύλλογο. Πλέον χρειάζεται να σταθεροποιηθεί η επαφή εκεί που άρχισε Θεσσαλία,  Ήπειρο,  Β. Ελλάδα,  Πελοπόννησο, αλλά και να τεθεί σαν στόχος μια πιο συγκεκριμένη δουλειά στην Αττική και την Κρήτη.

γ) Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια τακτοποίησης των οικονομικών του συλλόγου και του μητρώου μελών. Σε αυτή την κατεύθυνση και λόγω της ανάγκης υπογραφής του συμβολαίου με την Ιντεραμέρικαν, ο σύλλογος τακτοποίησε φορολογικά όλα τα προηγούμενα έτη, απόκτησε ΑΦΜ, και άνοιξε τραπεζικό λογαριασμό. Το γεγονός ότι δεν κατάφερε ενδιάμεσα να εισπράξει το σύνολο των συνδρομών του 2016 & 2017, αφορά διαχειριστική αδυναμία που πιστεύουμε ότι θα καλυφθεί  με τις επερχόμενες εκλογές.

δ) Έγινε μια προσπάθεια να γίνονται συνελεύσεις όταν αυτές θα μπορούσαν να ήταν προετοιμασμένες με εισήγηση από το ΔΣ, ενιαίες για το σύνολο των παραρτημάτων, με αποφάσεις που θα δεσμεύουν το ΔΣ, για την υλοποίηση τους, αλλά και θα δίνουν τη δυνατότητα εμπλοκής και των συναδέλφων. Οι συνελεύσεις αυτές αφορούσαν: την διαδικασία και την υπογραφή σύμβασης με την Interamerican, τη στελέχωση του οργανισμού και τη λήξη συμβάσεων, τη διαδικασία και την αποτύπωση πρόσκλησης διαπραγμάτευσης.

ε) Το ΔΣ επιπλέον ήρθε σε επαφή με συναδέλφους, που είχαν συγκεκριμένα αιτήματα, στα οποία επέλεξε με ποιον τρόπο θα τα θέτει στη διεύθυνση του οργανισμού. Σημαντικό είναι η καθιέρωση που έγινε σε τακτές συναντήσεις του προεδρείου με  τον Διευθυντή για ανταλλαγή ενημέρωσης γύρω από ζητήματα του οργανισμού και παρεμβάσεις σε τέτοια ζητήματα . Στο πλαίσιο αυτό το ΔΣ έκανε και δύο συναντήσεις γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων με τον Πρόεδρο και το ΔΣ του ΚΕΘΕΑ.

Συλλογική διαπραγμάτευση. Ο κύριος όγκος της προετοιμασίας και της λειτουργίας των μελών του ΔΣ αφορούσε τη διατύπωση των κειμένων για τον κανονισμό εργασίας και την επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας. Το ΔΣ προσπάθησε να συζητήσει και θέσει στο σύνολο των συναδέλφων όλα τα ζητήματα για τα οποία προτείνει αλλαγές. Παράλληλα  με αυτό συγκρότησε και μια επιτροπή η οποία κινήθηκε με βάση τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων για την αποτύπωση σε επίπεδο πορίσματος προς το ΔΣ του οργανισμού για το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού.   Για αυτό το λόγο προχώρησε σε δύο κύκλους συνελεύσεων και ενσωμάτωσε αρκετές προσθήκες και παρατηρήσεις συναδέλφων στα τελικά κείμενα της.  Αυτή την περίοδο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την διεύθυνση του οργανισμού. Εκτιμούμε ότι αυτή είναι μια διαδικασία που δίνει πραγματικό νόημα και περιεχόμενο, στις ταλαιπωρημένες έννοιες των συλλογικών συμβάσεων.

Ασφαλιστικό Συμβόλαιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεδομένου ότι το παραπάνω συμβόλαιο προβλέπεται από την επιχειρησιακή ΣΣΕ του ΚΕΘΕΑ, αφού διερευνήθηκε η αναστολή από τις δαπάνες του οργανισμού, το ΔΣ ζήτησε την εξουσιοδότηση για να επεξεργαστεί προτάσεις για το θέμα της ιατρικής ασφάλισης του προσωπικού που να καλύπτουν όλες τις δυνατές περιπτώσεις. Στη συνέχεια συγκρότησε επιτροπή για να τις αξιολογήσει και διαπραγματεύτηκε κυρίως το θέμα της συμμετοχής στο ασφαλιστήριο χωρίς αποκλεισμούς για τους κύρια ασφαλισμένους. Προσπάθησε να παρουσιάσει τα αποτελέσματα και να λύσει όποια ερωτήματα υπήρχαν με επισκέψεις σε αρκετές πόλεις. Μέσω του πληροφοριακού συστήματος και με βάση το ερωτηματολόγιο που είχε διατυπωθεί, μπόρεσε να έχει πέρα από τις Γ.σ. και μια άλλη δυνατότητα για την υπογραφή της σύμβασης και πλέον έχουμε περίπου ένα χρόνο τώρα που κυλάει αυτή η διαδικασία.

Στελέχωση Οργανισμού και λήξη συμβάσεων (ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, ΙΣΝ, Επανένταξη Παραγωγικών Μονάδων). Η κάλυψη των αναγκών των εξυπηρετούμενων, η ανάγκη στελέχωσης του οργανισμού, η αξιοπρεπής εργασία όλων των συναδέλφων οδήγησε  σε συγκριμένες τοποθετήσεις του συλλόγου και οδήγησε σε  συγκεκριμένες ενέργειες. Για τη λήξη των συμβάσεων του ΕΣΠΑ, για το ΔΣ οποιαδήποτε τοποθέτηση προϋπέθετε μια συζήτηση με αυτούς τους συναδέλφους, και κίνηση όλου του συλλόγου στην διασφάλιση σταθερών θέσεων εργασίας. Επιχειρήθηκε και έγινε κατορθωτό να γίνουν συναντήσεις με τους συναδέλφους και συζητήθηκε η άποψη του συλλόγου. Επιλέχθηκε επίσης για αυτό το θέμα να γίνει και η μοναδική δημόσια τοποθέτηση του συλλόγου με δελτίο και συνέντευξη τύπου. Αρκετές πλευρές αυτών των ζητημάτων που αφορούν τους όρους εργασίας στον οργανισμό  περιέχονται στον Κανονισμό Εργασίας και τη ΣΣΕ, που είναι σε διαπραγμάτευση. Επίσης με ανακοίνωση του Συλλόγου υπάρχουν και συγκεκριμένες πλευρές που καλούμε την διεύθυνση να ανταποκριθεί.

Συνολικά συνδικαλιστικά θέματα-Απεργίες.  Ως πλειοψηφία του ΔΣ προσπαθήσαμε να διαφοροποιούμαστε από τους χειρισμούς που έχουν γίνει σε ανώτερο συνδικαλιστικό επίπεδο (ΓΣΕΕ), τόσο στο ζήτημα των μορφών αγώνα όσο και στο περιεχόμενο. Συμμετείχαμε στις όποιες κινητοποιήσεις, με  προσπάθεια να ξαναβρεθούμε με τα σωματεία από τον χώρο των εξαρτήσεων, και να έχουμε μια κοινή στάση στα ζητήματα που μας αφορούν σαν εργαζόμενους. Δεν έγινε κάτι τέτοιο δυνατό χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αφορά ποιότητες και ανάγκες που αφορούν τη στάση του δικού μας σωματείου.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.