Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΚΕΘΕΑ Οι εργαζόμενοι του ΚΕΘΕΑ που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών πρόκειται να καταταχθούν στα μισθολογικά κλιμάκια που δικαιούνται. Επιτέλους! Στη διάθεση του Οργανισμού βρίσκεται απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που διάβαζαν όλοι πλην ΚΕΘΕΑ. Όπως γράφαμε στις 25/11/2017 σε ανακοίνωσή μας: «Το νέο προσωπικό οφείλειΣυνεχίστε να διαβάζετε «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ».