ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΣΗΜΕΡΑ;

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΘΕΑ

Έχοντας διανύσει σχεδόν ένα χρόνο στη μετά-ΠΝΠ περίοδο, το ΚΕΘΕΑ δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση. Κύρια χαρακτηριστικά της περιόδου αποτελούν:

 1. Η κατάργηση στην πράξη των συλλογικών οργάνων του οργανισμού παρότι η λειτουργία τους εξακολουθεί να προβλέπεται.

Η Γενική Συνέλευση του ΚΕΘΕΑ δεν έχει συγκληθεί ποτέ, παρά την πρόβλεψη του νόμου για υποχρεωτική σύγκλησή της ετησίως και την πολυδιαφημισμένη αναβάθμισή της σε αποφασιστικό όργανο από την ΠΝΠ. Το Συμβούλιο Πολιτικής ΚΕΘΕΑ επίσης, παρά το γεγονός πως ζητήθηκε η σύγκλησή του από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών του. Η αιρετή Επιτροπή Δεοντολογίας του ΚΕΘΕΑ, του μόνου δημόσιου οργανισμού που διαθέτει κώδικα δεοντολογίας, δεν λειτουργεί επειδή το όργανο που την εκλέγει δεν συνεδριάζει. Η Επιτροπή εξωϋπηρεσιακής απασχόλησης δεν υφίσταται και το ΣΠΟΚ, που εκ του νόμου αδειοδοτεί, δεν συγκαλείται. Το Συμβούλιο Υπευθύνων Προγραμμάτων δεν συνεδριάζει, το ίδιο και οι Οριζόντιες Επιτροπές Υπευθύνων μονάδων του οργανισμού. 

Ένα ολόκληρο πλέγμα διαδικασιών που λειτουργούσε τον οργανισμό δεν υφίσταται πλέον στην πράξη, με αποτέλεσμα τη διαρκή και συνεχώς αυξανόμενη επιβράδυνση του ΚΕΘΕΑ.

 • Η κατάσταση αναμονής για την ριζική αναδιοργάνωση του ΚΕΘΕΑ.

Επί εννέα μήνες το ΚΕΘΕΑ μετεωρίζεται, αναμένοντας μια ριζική αναδιοργάνωση που θα είναι το αποτέλεσμα της λειτουργίας μιας Ομάδας Εργασίας, η οποία αρχικά συστάθηκε για το οργανόγραμμα του ΚΕΘΕΑ και στη συνέχεια ανέλαβε το έργο να παρουσιάσει σχέδιο νόμου που αλλάζει τα πάντα στον οργανισμό, από την έδρα έως τα όργανα, παρότι ο νόμος αναφέρεται μόνο στον κανονισμό λειτουργίας. Εξαιτίας δε αυτής της αναμονής δεν λειτουργεί κανένα όργανο στο ΚΕΘΕΑ καθώς δεν έχει αποφασιστεί ποιο θα παραμείνει, ποιο θα καταργηθεί και ποιο θα αλλάξει περιεχόμενο, παρότι, πάλι, η λειτουργία τους προβλέπεται από τον νόμο που ισχύει!

Χωρίς διάλογο, με την ελάχιστη δυνατή ενημέρωση, χωρίς αξιολόγηση υπηρεσιών και διαδικασιών, αλλά με πλήθος υποθέσεων, φημών και διαρροών για συγχωνεύσεις ή κατάργηση μονάδων και διευθύνσεων, εμπεδώνεται μια κατάσταση ανησυχίας όπου ο κάθε εργαζόμενος αναρωτιέται πού, με ποια ιδιότητα και πώς θα δουλεύει στο νέο ΚΕΘΕΑ. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας μάλιστα, η Διοίκηση δηλώνει πως προτίθεται να αντικαταστήσει μονομερώς και τα όσα προβλέπονται από συλλογικές συμβάσεις πάνω από 20 χρόνια στον Οργανισμό.  

Με ποια σκοπιμότητα, αξιολόγηση και στόχευση επιχειρείται από τη Διοίκηση η διάλυση και ανασύνθεση ενός οργανισμού σαν να πρόκειται για παιχνίδι lego, παραμένει άγνωστο και δημιουργεί ερωτηματικά.

 • Είναι σε γνώση του Υπουργείου Υγείας η επιχειρούμενη παρέμβαση στη δομές, τη λειτουργία και το έργο του ΚΕΘΕΑ, για το οποίο μόνο καλά λόγια λέγονταν στη διάρκεια της περυσινής κρίσης με την ΠΝΠ;
 • Μπορούν τέτοιου είδους αλλαγές να πραγματοποιούνται χωρίς βαθιά κατανόηση των θεμάτων και διάλογο σε βάθος με τους εργαζόμενους και τα στελέχη σε επιτελικές θέσεις και την πρώτη γραμμή;
 • Εντάσσονται οι επιχειρούμενες αλλαγές σε ένα γενικότερο σχεδιασμό για τις εξαρτήσεις και τη δημόσια υγεία στη χώρα ή απλώς αποτελούν τη δεύτερη πράξη της επέμβασης στο ΚΕΘΕΑ; 

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Από τον Ιούλιο ο Σύλλογος έχει προσφύγει στη διαδικασία της Διαιτησίας στον ΟΜΕΔ. Η θέση με την οποία προσήλθε στη Διαιτησία η Διοίκηση είναι πως η διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει για τρεις λόγους:

 • Επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιτροπή για τον κανονισμό λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ με βάση το νόμο, η οποία θα περιλάβει όλα όσα αυτή τη στιγμή ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Εργασίας.
 • Επειδή το ΚΕΘΕΑ δεν μπορεί να θεωρηθεί οργανισμός η λειτουργία του οποίου επηρεάζει το κοινωνικό σύνολο με την έννοια που το θέτει ο νόμος και άρα δεν νομιμοποιείται μονομερής προσφυγή στη Διαιτησία.
 • Επειδή, αρνούμενο την συμμετοχή στη διαδικασία Μεσολάβησης στον ΟΜΕΔ, τεχνικά δεν αρνήθηκε την πρόταση των Μεσολαβητών, η οποία δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει εξαιτίας της απουσίας του!

Η Διοίκηση δηλώνει δηλαδή πως:

 • Θα θεσπίσει η ίδια, εκτός συλλογικής διαπραγμάτευσης, με βάση το διευθυντικό δικαίωμα, οτιδήποτε αφορά στη σχέση εργαζομένων και οργανισμού, όπως το πειθαρχικό δίκαιο, η αξιολόγηση, οι μεταθέσεις, η επιλογή προϊσταμένων, οι άδειες κλπ. και πως δεν μπορεί να αποδεχθεί περιορισμό του διευθυντικού της δικαιώματος.
 • Θα συζητήσει με τον Σύλλογο για αυτά που δεν θα έχει από μόνη της αποφασίσει, μετά την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής.
 • Δεν θεωρεί ότι δεσμεύεται από τη συμφωνία που είχε καταλήξει ο Σύλλογος με την Διεύθυνση ΚΕΘΕΑ για κοινή προσφυγή στον ΟΜΕΔ, πριν την ΠΝΠ, διότι τώρα έχουμε άλλη διοίκηση!

Στο ερώτημα α) εάν η Διοίκηση αποδέχεται να συζητήσει ή εμμένει στην άρνηση βάσει των λόγων που εξέθεσε, β) εάν οι εργαζόμενοι δέχονται την παράταση της διαδικασίας της Διαιτησίας μέχρι τις 15 Οκτωβρίου όπου και θα έχει καταλήξει η Επιτροπή του ΚΕΘΕΑ που τέθηκε από τον ΟΜΕΔ, το μεν ΚΕΘΕΑ απάντησε αρνητικά, ο δε Σύλλογος έθεσε ως προϋπόθεση την υπογραφή παράτασης των συλλογικών συμβάσεων μέχρι το τέλος του έτους. Μετά από αυτές τις τοποθετήσεις αναμένουμε σύντομα την κρίση της Διαιτησίας ώστε να αποφασίσουμε τις επόμενες κινήσεις μας.

Η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιείται από τη Διοίκηση μεταφέρει τη συζήτηση στο πεδίο μιας ιδιωτικής επιχείρησης αγνοώντας το γεγονός πως το ΚΕΘΕΑ είναι ένας δημόσιος φορέας που δρα στο πεδίο της δημόσιας υγείας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Πρόκειται για μια εξαιρετικά ανησυχητική τοποθέτηση που, εκτός της αντίληψής της για τους δημόσιους φορείς και τη δημόσια υγεία, συγκρούεται με όλες τις διαβεβαιώσεις του κ. Κικίλια ότι οι εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν από την αλλαγή διοίκησης.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΕΘΕΑ

Η Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση σχεδίου κανονιστικής πράξης με τίτλο «Οργανισμός του ΚΕΘΕΑ» συγκροτήθηκε με την απόφαση 484/20.12.2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ. Πραγματοποίησε την πρώτη συνάντηση στις 9/1/2020 και μέχρι τις 16.3.2020 πραγματοποιήθηκαν 11 συναντήσεις. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ συμμετείχε, ως παρατηρητής, από την 5η συνάντηση της επιτροπής στις 6.2.2020, μετά από αίτημά του που έγινε δεκτό στις 31/1/2020. Στις 16/3/2020 διακόπηκαν οι συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας χωρίς, έκτοτε, ο Σύλλογος Εργαζομένων να έχει λάβει γνώση οποιασδήποτε ενέργειας της εν λόγω Ομάδας μέχρι τον Αύγουστο όπου πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις στις 4/8 και στις 31/8/2020 και ενώ στο μεσοδιάστημα είχε ήδη επιλεγεί μέλος της Ομάδας Εργασίας για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του ΟΚΑΝΑ. Ο Σύλλογος δεν παραβρέθηκε στις συναντήσεις του Αυγούστου.

Από τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ομάδας Εργασίας και από τα κείμενα εργασίας που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών, προκύπτει πως η Ομάδα Εργασίας ανέλαβε τη σύνταξη σχεδίου νόμου για την τροποποίηση νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του ΚΕΘΕΑ όπως αυτές που αφορούν στο σκοπό, την έδρα, τη χρηματοδότηση, τα όργανα διοίκησης και τις αρμοδιότητές τους. Ο Σύλλογος Εργαζομένων έθεσε το θέμα της υπέρβασης της εξουσιοδότησης του νόμου από την Ομάδα Εργασίας. Η Ομάδα Εργασίας αναγνώριζε πως οι εργασίες της υπερβαίνουν τη δικαιοδοσία που της δίνει ο νόμος καθώς η πρώτη διάταξη που προτείνει να τροποποιηθεί είναι αυτή που θα της παράσχει αναδρομικά την εξουσιοδότηση να το κάνει.

Στη διαδικασία της Διαιτησίας υπήρξε προσπάθεια να νομιμοποιηθεί η λειτουργία της Ομάδας Εργασίας μέσω της παρουσίας εκεί του Συλλόγου, αν και επανειλημμένα τονίσαμε πως δεν νομιμοποιούμε τίποτα, πως η Επιτροπή ξεπερνά τη δικαιοδοσία της και πως διατηρούμε κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε όλα τα συνδικαλιστικά και νομικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας εάν θεωρήσουμε πως θίγονται οι εργαζόμενοι.

Στη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου στις 3/9 αποφασίστηκε ομόφωνα η αποχώρηση του Συλλόγου από τη θέση του παρατηρητή στις συνεδριάσεις της Ομάδας και η δημοσιοποίηση των πρακτικών και των κειμένων εργασίας που μας είχαν κοινοποιηθεί προς ενημέρωση των εργαζομένων. Η όποια συμμετοχή μας στη διαδικασία αλλαγών στο ΚΕΘΕΑ θα πρέπει πλέον να γίνεται σε θεσμικό επίπεδο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ, 9/9/2020

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.