Ο σοφιστικός μηδενισμός…! ή κάνουμε το κρέας ψάρι!

Μια διδακτική ιστορία για μοντέρνους καιρούς…! Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, αναγγέλλει ότι φθάνει στην Αθήνα και λέει στους άρχοντες της Πόλης ότι επείγεται να μυηθεί στα Ελευσίνια μυστήρια. Οι Αθηναίοι αιφνιδιάστηκαν, αλλά η κληρονομιά της πόλης, παρηκμασμένη πια, τους ωθεί να κάνουν εκκλησία και να συζητήσουν το αίτημα του βασιλιά. Τρόμαξαν!Συνεχίστε να διαβάζετε «Ο σοφιστικός μηδενισμός…! ή κάνουμε το κρέας ψάρι!».