Επιστολή του συλλόγου εργαζομένων για το ασφαλιστικό

Δείτε την επιστολή-απάντηση του συλλόγου εργαζομένων στον διευθυντή ΚΕΘΕΑ για το ασφαλιστικό επιστολή για αφαλιστικό τελικη